Hakkımızda

Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Ebagem Derneği 2014 yılında kurulmuştur.

Başta engeli olan bireyler ve yakınları olmak üzere dezavantajlı grupların (kadınlar, göçle gelen çocuklar-gençler vb.) bilinçlenmesine katkıda bulunmak, sosyal hayata daha fazla dahil olmasına, kişisel/mesleki yönden gelişimlerine katkı sağlamak ve sorunlarını paylaşıp çözüm yolu bulacağı bir platform oluşturmak amacı ile kurulan hak temelli bir dernektir.

 

VİZYON

Engeli olan bireyler ve ailelerinin toplumsal hayatın her alanında aktif olarak yer almalarını destekleyen, yerel, ulusal ve uluslararası boyutta örnek teşkil eden saygın bir kurum olmak.

 

MİSYON:

 

Başta engeli olan bireyler ve aileleri olmak üzere dezavantajı olan kadınlar, göçle gelen çocuklar, gençler vb. ile birlikte

 

  • Sosyal Güçlendirme, kişisel gelişim ve farkındalık çalışmaları yapmak

 

  • İstihdam edilebilirliklerinin arttırılması için yetkinlik gelişimlerini desteklemek

 

  • Sektörlerarası işbirliği, özelde kamu-stk ortak çalışmalarını arttırmak.

 

İLKELER

Hak temelli

Yenilikçi

Eşitlikçi

Hesap Verebilir/Şeffaf